Vyhláška 1/2015 odpady

Obecně závazná vyhláška obce Petráveč č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Petráveč.

pdfVyhláška 1-2015 odpady.pdf