Opatření Covid 19

 Nařízení mimořádného opatření č. 6/2020

pdf332.pdf

V odkazech tiskové zprávy Kraje Vysočina:

Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě (28.7.2020)

Stát poslal na odměny v sociálních službách téměř 100 miliónů korun (28.7.2020)

Rada Kraje Vysočina schválila materiální dar pro Alzheimercentrum Jihlava (28.7.2020)

Kraj Vysočina vyplatí další motivační stipendia v učebních oborech. Ve druhém pololetí na ně dosáhlo 489 žáků (28.7.2020)