Územní řízení

Územní řízení - rozhodnutí o umístění stavby.

pdf25663-2020_Územní_řízení-rozhodnutí_o_umístění.pdf