Dopis MPSV

Dopis MPSV Jany Maláčové spojený s COVID-19 v oblasti zaměstnanosti, pojistných a nepojistných sociálních dávek.

pdf88979 - GŘ HZS.pdf