Vodné a stočné za rok 2019

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné.

pdf1792_20.pdf

pdf1792_20-1.pdf

pdf2020_Kompletní článek - ubrousky.pdf