Veřejná vyhláška

Oznámení opakovaného veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. 

pdf01_Oznameni_opak_ver_projednani_A4ZUR.pdf

pdf02_Verejna_vyhlaska_A4ZUR.pdf

pdf03_Obce_oznameni_opak_ver_projednani_A4ZUR.pdf