Pohřebnictví

S ohledem na množící se dotazy jsme si dovolili zpracovat tiskovou zprávu k problematice pohřebnictví za současného nouzového stavu (v příloze).

Záležitost náš právník detailně konzultoval s MMR. (Tímto panu Mgr. Danielu Trtíkovi velmi děkuji za jeho aktivitu a za přípravu textu zprávy.) Výklady nejsou jednoznačné, ale pohřby považují nejen na MMR za velmi rizikové pro přenos infekce. Na razantní omezení pohřbů je proto i tlak ze strany některých krajských hygienických stanic.

Jistě však platí, že pohřby samotné (podle našeho názoru nikoliv smuteční hostiny a jiná následná setkání) jsou od počátku krize až do dnešního dne stále vyjmuty z omezujících opatření. Tedy nejen z úplného zákazu akcí, při kterých se setkávají lidé, ale i z limitu 30 osob.

Doporučuji proto neomezovat počet účastníků vlastního pohřbu. Také doporučuji nechat důstojně proběhnout rozloučení se zesnulým, případně i včetně obvyklého nesení a spuštění rakve do hrobu. Všem účastníkům by ale bylo vhodné doporučit, aby smuteční hosté ve větší míře nebyli v blízkém vzájemném kontaktu. Rovněž doporučuji, aby ostatní účastníky a částečně i sebe všichni přítomní chránili použitím kvalitní textilní roušky popř. jiným vhodným zakrytím dýchacích cest (samozřejmě včetně nosu) a dle možností třeba i použitím rukavic. Obřadu by se neměly účastnit osoby s respiračním onemocněním, nebo by alespoň měly stát opravdu opodál (při venkoví části smutečního obřadu). Obecně platí, čím větší odstupy mezi účastníky pohřbu, tím lépe. Pokud je nutné vzájemné přiblížení na velmi krátkou vzdálenost, pak je třeba alespoň omezit dobu takto strávenou na minimum. Blízké zesnulého bych si k tomu netroufal vybízet, ale další smuteční hosté by odstupy udržovat jistě mohli. Rizikové mohou být i objímání a kondolence s podáním ruky, je to těžké lidem v takové situaci zakázat, ale doporučit velmi blízký osobní kontakt opravdu nelze.

Myslím, že můžete tyto informace, resp. doporučení, citlivou formou předat pozůstalým, budete-li ve Vašem městě či obci pohřby v době trvání nouzového stavu řešit, případně i pohřební službě, duchovnímu či obřadníkovi. I v takové životní situaci je samozřejmě podstatné zajistit přiměřenou míru faktické ochrany účastníků.

Je to oblast, která je na zákazy a omezení velmi citlivá. Proto se nebudeme pouštět do dalších podrobností.

Děkujeme za pochopení.

Zdeněk Kadlec, ředitel krajského úřadu