Roušky

Hezký den!

Dovolte mi vyjádření především k problematice roušek – základních osobních ochranných prostředků.

Zatím bohužel nemáme žádné jisté zdroje roušek, které by mohly přinést jejich významnější počet do našeho regionu. Je jich tedy zásadní nedostatek i pro zdravotnická zařízení, lékaře v prvním sledu a pro sociální péči. Vláda hovoří o pravděpodobných dodávkách až v řádu desítek milionů kusů z Číny, definitivně tomu budu věřit však až tehdy, až budou dodávky na území České republiky. Nemyslím to zle ani konfrontačně, jen ze zkušenosti vím, že se už mnohé potvrzené objednávky nakonec z nějakého důvodu mimo vliv naší malé země nenaplnily.

Zásobování se jistě časem nějaké vytvoří a situace se zlepší, to ale může trvat ještě poměrně dlouho. Omlouvám se, že Vám dosud nedokáži dát příznivější zprávu.

Jednoznačně proto doporučuji zorganizovat šití roušek náhradním způsobem, tedy "podomácku". Stejně tak organizujeme my, resp. Kraj Vysočina. Ideální je šít je z bavlněné látky, tou může být např. oblíbený Damašek.  Textilní roušky je totiž třeba pravidelně dezinfikovat vyvářením. Aby byla rouška alespoň akceptovatelně účinná, nesmí být látka příliš "řídká" a látka musí po okrajích velmi dobře přiléhat k obličeji.

Jsem bytostně přesvědčen, že roušky, byť ty podoma vyrobené, pokud jsou z vhodného materiálu, dobře sedí (trochu "těsní" po obvodu na obličej) a jsou pravidelně dezinfikovány (denně), mohou významně přispět k omezení přenosu (šíření) nemoci anebo alespoň ke snížení expozice virem a tedy k podstatně mírnějšímu průběhu choroby u nakaženého. V případě osobního kontaktu mezi dvěma jedinci by zásadně měly mít roušku obě. Ale to všechno jistě víte, omlouvám se.

Pokud byste potřebovali podrobnější informace, prosím, využijte přednostně takových informačních zdrojů, které nezatěžují personál podílející se na krizovém řízení a na organizování jednotlivých opatření ke zmírnění průběhu a následků epidemie. Mohou to být především webové stránky oficiálních institucí (na oficiálních webech Ministerstva zdravotnictví a Státního zdravotního ústavu je validních a velmi užitečných informací spousta, nicméně např. návod na svépomocnou výrobu roušek jsem tam nenalezl) a renomovaných médií. Zajímavé pro základní orientaci může být např. toto:

https://www.youtube.com/watch?v=eKOY06vtKlo&;feature=share&fbclid=IwAR1RNmBKH_yIPB-KHQQxtM5EAFvaElMrVTqbn_GQDKr1IcoGGEeIzZy2zLY

https://www.facebook.com/vysocinakraj/

https://www.okoronaviru.cz/nosit-vlastnorucne-usitou-rousku-ma-smysl-nepodcente-jeji-material-a-sterilizaci/

https://www.youtube.com/watch?v=f2Y0h3uxdig&;feature=youtu.be

https://sprava.dobrapraxe.cz/cz/krizovy-system-katastrofy-protipovodnova-opatreni/priklady-dobre-praxe

https://www.smocr.cz/cs/novinky/vse-o-koronaviru/a/jak-se-starat-o-doma-vyrobenou-rousku

https://www.smscr.cz/cz/priklady-krizove-praxe/2217-vyroba-rousky-jednoduse

https://www.kr-vysocina.cz/covid-19.asp?p1=106964

Pokud byste přesto potřebovali nějakou otázku k rouškám probrat podrobněji, obraťte se ve věci roušek na kolegyni Ivanu Šteklovou, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana,  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Osobně pro základní potřeby kraje a mnohých krajem zřizovaných organizací šití organizuje, od shánění a nákupu látky, až po zpracování a základní distribuci. Je však velmi přetížena, tak prosím o toleranci a kontaktování jen pokud nenaleznete informaci sami. V ostatních věcech se obracejte dle možností a potřeby třeba také na mne,  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , nebo na další pracovníky krajského úřadu. Pro veřejnost pak byla zřízena a zprovozněna krajem provozovaná odlehčovací telefonní linka na čísle 564 602 602.

Velmi si vážím Vašeho zájmu, organizování pomoci pro spoluobčany (předpokládám, že služby zajišťujete především pro seniory a jinak znevýhodněné osoby) a ještě jednou si Vám dovoluji doporučit organizování šití roušek svépomocí. Mnozí tak již úspěšně činíte. Velké díky pro Vás!

Přeji Vám klidnější dny a nám všem pak lepší časy.

Zdeněk Kadlec, ředitel krajského úřadu