Tiskové zprávy Kraje Vysočina

Tiskové zprávy Kraje Vysočina.

Mimořádná bezpečnostní opatření v obci Kynice

Výstupy jednání pondělního Krizového štábu Kraje Vysočina

Prohlášení hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka

Důležité upozornění pro dopravce ve věci zákonné povinnosti prokázat finanční způsobilost