Zrušení bohoslužeb

Řimskokatolická farnost Velké Meziříčí oznamuje: 

Na základě rozhodnutí vlády ČR ze dne 12. března 2020 biskup Vojtěch Cikrle rozhodl o zrušení všech bohoslužeb, pobožností a shromáždění v kostelích a kaplích na celém území brněnské diecéze.
Toto rozhodnutí platí až do odvolání.
Biskup Vojtěch vybízí ke sledování bohoslužeb v rozhlase a televizi, k četbě Písma svatého v rodinách a ke společné modlitbě.

Další informace najdou věřící ve vývěskách a na webu farnosti Velké Meziříčí.

Děkuji a přeji vše dobré.

P. Pavel Šenkyřík, farář