Aktuální informace k nouzovému stavu

Sbírka zákonů č. 51

pdfsb051-20-AK.pdf

Sbírka zákonů č. 48

pdfsb048-20.pdf

Sbírka zákonů č. 46 - zákon o státním rozpočtu

pdfsb046-20-AK.pdf

Sbírka zákonů č. 47

pdfsb047-20-AK.pdf

Přestupky v nouzovém stavu

pdfPřestupky v nouzovém stavu - 24.3_upraveno_.pdf

Stanovisko NRC Coronaviry a pitná voda

pdfStanovisko_NRC_coronaviry_a_pitna_voda.pdf

Tisková zpráva MŽP

pdfTZ MZP_ohlašovacípovinnosti.pdf

pdfTZ MZP_prominutí úkonů.pdf

Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR k používání některých ochranných prostředků

pdfDoporučeníMZČR.pdf

pdfDoporuceniMZCR.pdf

pdfDoporuceniRR.pdf

pdfInformace_o_specialnich_strankach_HZS_CR.pdf

Usnesení Vlády ČR

pdfsb045-20-AK.pdf

Stanovisko totožnost a povinnosti 

pdf02-Stanovisko totožnost a povinnosti_001.pdf

Mimořádné opatření - doba pro seniory

pdfMimořádné-opatření-doba-pro-seniory.pdf

Metodika - lhůty v době trvání nouzového stavu

pdfMetodika - lhůty v době trvání nouzového stavu.pdf

Usnesení Vlády ČR

pdfsb042-20-AK.PDF

Usnesení Vlády ČR

pdfsb041-20.pdf

Usnesení Vlády ČR

pdfsb040-20.pdf

Rozhodnutí generálního ředitele HZS ČR pokyny a opatření obecné povahy související s nouzovým stavem 16.3.2020.

pdfOpatreni vlady_kopie.pdf

pdfOpatření obecné povahy.pdf

pdfPokyn ke konání zastupitelstev.pdf

pdfPokyn pro matriční úřady.pdf

pdfPriloha OOP_kopie.PDF

Změna opatření vlády 16.3.2020

pdfZmena opatreni vlady.pdf

Usnesení vlády ČR. 

pdfsb037-20-AK.PDF

Uzavření škol.

pdfInformace k nouzovému stavu.pdf

Další Usnesení vlády ČR a další dokumenty vydané MV v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem.

pdf1_Opatreni obecne povahy MV.pdf

pdfInformace Ministerstva spravedlnosti.pdf

pdfInformace Ministerstva vnitra.pdf

pdfInformace Ministerstva zemedelstvi.pdf

pdfOOP.pdf

pdfPriloha OOP.pdf

pdfsb032-20-AK.pdf

Usnesení vlády vydané v souvislosti s nouzovým stavem.

pdfsb033-20-AK.pdf

Aktualizovaná stanovisko ke konání zastupitelstev obcí v době nouzového stavu. 

pdfKoronavir - informace obcím v nouzovém stavu.pdf

Opatření obecné povahy 15.3.2020 - dočasně znovu zavádí ochranu vnitřních hranic České republiky.

pdfOpatreni vlady.pdf

pdfPriloha OOP.PDF

pdfsb0034-2020.pdf

pdfsb0035-2020.pdf

Informace MŠMT k vyhlášenému nouzovému stavu. 

pdfInformace k nouzovému stavu.pdf

pdfNOUZOVÝ STAV 12.03.2020.pdf

pdfInformace k nouzovému stavu_kopie.pdf

Aktuální upozornění týkaající se návratu občanů ze zahraničí. Informace o povinné karanténě, která platí pro všechny, kteří  se vrací z rizikových oblastí. 

https://www.kr-vysocina.cz/nutne-pokyny-k-povinne-karantene-pro-obcany-vracejici-se-ze-zahranici-nutne/d-4100417/p1=1013

pdf1 opatření obecné povahy.pdf

pdfMísta určená k překročení hranic.pdf

pdfZnovuzavedeni mimořádné opatření.pdf