Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška - oznámení o vydání opatření obecné povahy, kterým se vydává změna č. 1 územního plánu Petráveč. 

pdf8983-2020_Veřejná_vyhláška_o_vydání_Změny_č._1_ÚP_Petráveč.pdf