Usnesení 9 / 2020

Zápis z usnesení zastupitelstva obce Petráveč 9 / 2020.

pdfusnesení 9 -2020.pdf