Návrh rozpočtu

 Návrh rozpočtu obce Petráveč na rok 2020.

pdfnávrh rozpočtu na rok 2020.pdf