Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška 

Oznámení veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. 

pdf02_Veřejná_vyhláška_A4ZÚR.pdf

pdf01_Oznámení_veř_projednání_A4ZÚR.pdf

pdf03_Obce_oznámení_veř_projednání_A4ZÚR.pdf