Doporučení vodoprávního úřadu

Výzva a upozornění vodoprávního úřadu. 

pdf76574-2019_Doporučení_vodoprávním_úřadům_ze_strany_Povodí_Mo.pdf