Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu změny č. 1 územního plánu Petráveč.

pdfsigned_74455-2019_veřejné_projednání_Z1_ÚP_Petráveč.pdf