Kronika

Kronika obce od počátku do roku 2018 byla dokončena a vytištěna.

Občané mají možnost si ji zdarma vyzvednout na obecním úřadě v úředních hodinách každou středu od 18:00 do 19:00 hodin.