Vodné a stočné za rok 2018

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2018. 

pdf1824_19.pdf

pdf1824_19-1.pdf