Usnesení 4/2019

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Petráveč konaná dne 24.4.2019 v 18:30 hodin za účasti veřejnosti.

pdfusnesení 4-2019.pdf