Oznámení BPEJ

Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) v k. ú. Petráveč. 

pdfSPU_569400_2018_520100_Morkus.pdf