Územní rozhodnutí

Územní rozhodnutí - silnice II/360 Velké Meziříčí obchva JV.

pdfDOKLADOVÁ_ČÁST.pdf 

pdf3552-2018_SILNICE_II_360_VELKÉ_MEZIŘÍČÍ_JV_OBCHVAT.pdf

pdfKOORDINAČNÍ_SITUACE.pdf