Oznámení BPEJ

Oznámení o vyložení návrhu změn mapy bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)  pro katastrální území Petráveč. 

pdfNavrh_zmen_mapy_BPEJ_pro_k._u._Petravec_kopie.pdf

pdfSPU_493942_2018_520100_Morkus.pdf