Veřejná vyhláška

Věřejná vyhláška

Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina pro společné jednání a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. 

pdfVeřejná_vyhláška_A4ZUR_obce.pdf