Úspory energií kulturního domu v obci Petráveč

Úspory energií kulturního domu v obci Petráveč. 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. 

Součástí opatření bude zateplení obálky budovy a výměna stávajícího zdroje vytápění na tuhá paliva za elektrické tepelné čerpadlo. Realizací projektu dojde ke snížení energeticé náročnosti veřejné budovy. 

jpgKD Petráveč.jpg