Vodné a stočné 2018

Cena vodného a stočného na rok 2018, která byla schválena na předsednictvu Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko dne 30.11.2017.

pdfKalkulace VS 2018.pdf