Finance

Zveřejněno Název Popis Soubory ke stažení
30.5.2009  Závěrečný účet 2008  Závěrečný účet obce Petráveč za rok 2008 pdfÚčet 2008
1.12.2007  Rozpočet 2008  Rozpočet obce Petráveč pro rok 2008 pdfRozpočet 2008
1.12.2008  Rozpočet 2009  Rozpočet obce Petráveč pro rok 2009 pdfRozpočet 2009
7.5.2010 Závěrečný účet 2009 Závěrečný účet obce Petráveč za rok 2009 pdfÚčet 2009
7.5.2010 Přezkoumání hospodaření za rok 2009 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petráveč za rok 2009 pdfPřezkoumání 2009
1.12.2009 Rozpočet 2010 Rozpočet obce Petráveč pro rok 2010 pdfRozpočet 2010
5.4.2011 Závěrečný účet 2010 Závěrečný účet obce Petráveč za rok 2010 pdfÚčet 2010
5.4.2011 Přezkoumání hospodaření za rok 2010 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petráveč za rok 2010 pdfPřezkoumání 2010
1.12.2010 Rozpočet 2011 Rozpočet obce Petráveč pro rok 2011 pdfRozpočet 2011
29.3.2012 Závěrečný účet 2011 Závěrečný účet obce Petráveč za rok 2011 pdfÚčet 2011
29.3.2012 Přezkoumání hospodaření za rok 2011 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petráveč za rok 2011 pdfPřezkoumání 2011
1.12.2011 Rozpočet 2012 Rozpočet obce Petráveč pro rok 2012 pdfRozpočet 2012
28.11.2012 Dílčí přezkoumání 2012 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 pdfDílčí přezkoumání 2012
13.2.2013 Závěrečný účet 2012 Závěrečný účet obce Petráveč za rok 2012 pdfÚčet 2012 
13.2.2013 Přezkoumání hospodaření za rok 2012 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petráveč za rok 2012 pdfPřezkoumání 2012
22.11.2012 Rozpočet  2013 Rozpočet na rok 2013 pdfRozpočet 2013
26.3.2014 Závěrečný účet 2013 Závěrečný účet obce Petráveč za rok 2013 pdfÚčet 2013
26.3.2014 Přezkoumání hospodaření za rok 2013 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petráveč za rok 2013 pdfPřezkoumání 2013
21.11.2013 Rozpočet 2014 Rozpočet obce Petráveč pro rok 2014 pdfRozpočet 2014
21.11.2014 Rozpočet 2015 Rozpočet obce Petráveč pro rok 2015 pdfROZPOČET 2015.pdf
3.6.2015 Přezkoumání hospodaření obce, závěrečný účet obce Přezkoumání hospodaření obce za rok 2014, závěrečný účet obce za rok 2014  pdfZpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petráveč za rok 2014.pdf, pdfZávěrečný účet Obce PETRÁVČE 2014.pdf, pdfpet.pdf
11.11.2015 Rozpočet 2016 Rozpočet obce Petráveč pro rok 2016 pdfROZPOČET.pdf
21.3.2016 Přezkoumání hospodaření obce, závěrečný účet obce Přezkoumání hospodaření obce za rok 2015, závěrečný účet obce za rok 2015  pdfZávěrečný účet Obce PETRÁVČE 2015.pdf, pdfpetráveč 2.pdf, pdfzpráva doc1.pdf
23.11.2016 Návrh rozpočtu 2017 Návrh rozpočtu 2017 pdfrozpočet 2017.pdf
18.1.2017 Rozpočtové opatření Rozpočtové opatření opis rozpočových opatření.pdf
20.03.2017 Rozpočtové opatření Rozpočtové opatření ORO 1 3.pdfpdfORO 2 - 3.pdf
05.04.2017 Rozpočtové opatření Rozpočtové opatření

pdfRozpočtové opatření 1,2017.pdf

pdfPozpočtové opatření 2,2017.pdf
10.04.2017 Rozpočtové opatření Rozpočtové opatření

petr 5 - 3.pdfpdfpetr 6 - 3.pdf

20.04.2017 Rozpočtové opatření Rozpočtové opatření

pdfpetr 7.pdf pdfpetr 8.pdf

10.05.2017 Rozpočtové opatření Rozpočtové opatření

pdfpetr 9.pdf

15.5.2017 Rozpočtové opatření Rozpočtové opatření

petr10.pdf

16.05.2017 Přezkoumání hospodaření obce, závěrečný účet obce Přezkoumání hospodaření obce za rok 2016, závěrečný účet obce za rok 2016

 pdfZávěrečný účet za rok 2016.pdf pdfZpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petráveč za rok 2016.pdf 

20.6.2017 Rozpočtové opatření Rozpočtové opatření 11  pdfp 11.pdf
15.7.2017 Rozpočtové opatření Rozpočtové opatření 12  pdfp 12.pdf
2. 9. 2017 Rozpočtové opatření Rozpočtové opatření 13

pdfpetr 13.pdf 

14. 9. 2017 Rozpočtové opatření Rozpočtové opatření 14

pdfpetráveč14.pdf 

23.10.2017 Rozpočtové opatření Rozpočtové opatření 15

pdfpet15.pdf 

30.10.2017 Návrh rozpočtu 2018 Návrh rozpočtu 2018

pdfnavrh_rozpoctu_rok_2018 (3).pdf 

10.11.2017 Rozpočtové opatření Rozpočtové opatření 16

pdfpetr 16.pdf

16.11.2017 Rozpočet 2018 Rozpočet 2018

pdfrozpočet 2018 návrh.pdf

27.11.2017 Rozpočtové opatření Rozpočtové opatření 17, 18

  pdfpet18.pdf pdfpet17.pdf

9.12.2017 Rozpočtové opatření Rozpočtové opatření 19

pdfpetr 19_kopie.pdf

20.12.2017 Rozpočtové opatření Rozpočtové opaření 20

pdfpetr 20.pdf

05.01.2018 Rozpočtová opatření Rozpočtová opatření 21, 22, 23

pdfpetr 21.pdf pdfpetr 22.pdf pdfpetr 23.pdf 

23.01.2018 Rozpočtové opatření Rozpočtové opatření 24

pdfpetr 24.pdf

28.01.2018 Rozpočtové opatření 2018 Rozpočtové opatření 1

pdfpetr1.pdf 

28.01.2018 Rozpočtové opatření 2018 Rozpočtové opatření 2 pdfpetr2.pdf
28.01.2018 Rozpočtové opatření 2018 Rozpočtové opatření 3

pdfpetr3.pdf

15.01.2018 Rozpočtové opatření 2018 Rozpočtové opatření 10

pdfpetr10_kopie.pdf 

25.2.2018 Rozpočtové opatření 2018 Rozpočtové opatření 4

pdfpetr 4.pdf

04.03.2018 Rozpočtové opatření 2018 Rozpočtové opatření 20

pdfpetr20.pdf

10.03.2018 Rozpočtové opatření 2018 Rozpočtové opatření 5 pdfpetr5.pdf
07.05.2018 Rozpočtové opatření 2018 Rozpočtové opatření 6 pdfpetravec 6.pdf
16.05.2018 Zpráva o přezkoumání hospodaření obce 2017 Zpráva o přezkoumání hospodaření obce 2017

pdfZpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce.pdf

16.05.2018 Závěrečný účet obce za rok 2017 + příloha Závěrečný účet obce za rok 2017 + příloha

pdfpetr příloha.pdfpdfZávěrečný účet 2017.pdf 

16.05.2018 Rozpočtové opatření Rozpočtové opatření 30

pdfpetr 30.pdf

08.06.2018 Rozpočtové opatření Rozpočtové opatření 7

pdfpetr 7.pdf 

12.6.2018 Rozpočtové opatření Rozpočtové opatření 40

pdfpetr40.pdf

02.07.2018 Rozpočtové opatření Rozpočtové opatření 8 pdfpetr 8_kopie.pdf
08.08.2018 Rozpočtové opatření Rozpočtové opatření 9

pdfpetr 9_kopie.pdf

29.08.2018 Rozpočtoví opatření Rozpočtové opatření 10

pdfpetravec 10.pdf