Finance

 Rozpočtová opatření obce 2017-2018 

Rozpočtová opatření obce 2019

Rozpočty

Rozpočtová opatření obce 2021

Zveřejněno Název Popis Soubory ke stažení
10.03.2021 Rozpočtové opatření Rozpočtové opatření 1 pdfRO 1.pdf


Rozpočtová opatření obce 2020

Zveřejněno Název Popis  Soubory ke stažení
10.03.2020 Rozpočtové opatření Rozpočtové opatření 1

pdfRO Petráveč 1.pdf

14.04.2020 Rozpočtové opatření Rozpočtové opatření 2

RO Petráveč 2.pdf

14.05.2020 Rozpočtové opatření Rozpočtové opatření 3

rozpočtove opatřeni 3.pdf

10.07.2020 Rozpočtové opatření Rozpočtové opatření 4

Petráveč 4.pdf

01.08.2020 Rozpočtové opatření Rozpočtové opatření 5 docrozpoctove op 5.doc
04.09.2020 Rozpočtové opatření Rozpočtové opatření 6 pdfPetravec 6.pdf
04.11.2020 Rozpočtové opatření Rozpočtové opatření 7 RO Petráveč 7.pdf
03.12.2020 Rozpočtové opatření Rozpočtové opatření 8 RO Petráveč 8.pdf
20.12.2020 Rozpočtové opatření Rozpočtové opatření 9 RO 9.pdf
05.01.2021 Rozpočtové opatření Rozpočtové opatření 10 pdfRO 10.pdf
04.03.2021 Rozpočtové opatření Rozpočtové opatření  RO-02-2021.pdf

Zprávy o přezkoumání hospodaření obce 

Zveřejněno Název Popis  Soubory ke stažení
7.5.2010 Přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petráveč za rok 2009

pdfPřezkoumání 2009

5.4.2011 Přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petráveč za rok 2010

pdfPřezkoumání 2010

29.3.2012 Přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petráveč za rok 2011

 pdfPřezkoumání 2011 

28.11.2012 Dílčí přezkoumání obce za rok 2012 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2012

pdfDílčí přezkoumání 2012

13.2.2013 Přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petráveč za rok 2012

pdfPřezkoumání 2012

26.3.2014 Přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Petráveč za rok 2013

pdfPřezkoumání 2013

3.6.2015 Přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Petráveč za rok 2014

 pdfZpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petráveč za rok 2014.pdf

21.3.2016 Přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Petráveč za rok 2015

pdfzpráva doc1.pdf

16.5.2017 Přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Petráveč za rok 2016

pdfZpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petráveč za rok 2016.pdf 

16.5.2018 Přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Petráveč za rok 2017 pdfZpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce.pdf
8.4.2019 Přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Petráveč za rok 2018 pdfZpráva o hospodaření 2018.pdf

 

 Závěrečné účty obce 

Zveřejněno Název Popis  Soubory ke stažení
30.5.2009 Závěrečný účet 2008 Závěrečný účet obce Petráveč pro rok 2008

pdfÚčet 2008

7.5.2010 Závěrečný účet 2009 Závěrečný účet obce Petráveč pro rok 2009 

pdfÚčet 2009

5.4.2011 Závěrečný účet 2010 Závěrečný účet obce Petráveč pro rok 2010

 pdfÚčet 2010 

29.3.2012 Závěrečný účet 2011 Závěrečný účet obce Petráveč pro rok 2011

pdfÚčet 2011

13.2.2013 Závěrečný účet 2012 Závěrečný účet obce Petráveč pro rok 2012

pdfÚčet 2012 

26.3.2014 Závěrečný účet 2013 Závěrečný účet obce Petráveč pro rok 2013

pdfÚčet 2013

3.6.2015 Závěrečný účet 2014 Závěrečný účet obce Petráveč pro rok 2014, Rozvaha

pdfZávěrečný účet Obce PETRÁVČE 2014.pdfpdfpet.pdf

21.3.2016 Závěrečný účet 2015 Závěrečný účet obce Petráveč pro rok 2015, Rozvaha 

pdfZávěrečný účet Obce PETRÁVČE 2015.pdfpdfpetráveč 2.pdf

16.5.2017 Závěrečný účet 2016 Závěrečný účet obce Petráveč pro rok 2016

pdfZávěrečný účet za rok 2016.pdfpdfpetr výkaz.pdf

6.6.2018 Závěrečný účet 2017 Závěrečný účet obce Petráveč pro rok 2017 - příloha 

pdfZávěrečný účet 2017.pdf

pdfpetr výkaz_kopie.pdf

pdfpetr příloha.pdf

20.03.2019 Závěrečný účet 2018 Závěrečný účet obce Petráveč pro rok 2018 +  přílohy pdfzávěrečný účet 2018.pdfpdfpetr př.pdf pdfpetr roz.pdf pdfpetr zisk.pdf pdfpetr vyk.pdf pdfpetr kz.pdf
20.05.2020 Závěrečný účet 2019 - návrh  Závěrečný účet obce Petráveč pro rok 2019 + přílohy pdfZpráva hospodaření.pdfpdfvýkazy.pdf pdfFIN.pdf pdfzávěrečný účet 2019.pdf
10.6.2020 Schválení závěrečného účtu 2019 Schválení závěrečného účtu 2019 závěrečný účet 2019.pdf pdfFIN.pdf pdfvýkazy.pdf pdfZpráva hospodaření.pdf
01.04.2021 Závěrečný účet 2020 Závěrečný účet 2020 + přílohy

závěrečný účet obce 2020.pdf pdfZpráva o auditu.pdfpdfvýkazy Petráveč.pdf

 

 Střednědobé výhledové plány obce Petráveč 

Zveřejněno Název  Popis  Soubory ke stažení
25.1.2017 Střednědobý výhled Střednědobý výhledový plán obce Petráveč  Středně dobý výhled.pdf.pdf

14.11.2018

Střednědobý plán obce  Návrh střednědobého výhledového plánu obce Petráveč na rok 2023

pdfNávrh Střednědobý vyhledovy plan 2023.pdf

20.12.2018

Střednědobý plán obce Střednědobý výhledový plán obce Petráveč 2023

pdfStrednedoby vyhledovy plan 2023.pdf

20.12.2018 Střednědobý plán obce  Střednědobý výhledový plán obce Petráveč 2024 pdfStrednedoby vyhledovy plan 2024.pdf
02.10.2019 Návrh střednědobého plánu Návrh střednědobého výhledového plánu obce Petráveč 2025

pdfNávrh střednědobého výhledu obce.pdf

20.11.2019 Návrh střednědobého plánu Návrh střednědobého výhledového plánu obce Petráveč 2025 - schválení pdfStřednědobý výhled Rozpočtu obce Petráveč na rok 2025.pdf
15.02.2021 Návrh střednědobého plánu Návrh střednědoého výhledováho plánu obce Petráveč 2026 Návrh Střednědobého výhledu Rozpočtu obce Petráveč na rok 2026.pdf


 Zveřejněné smlouvy

Zveřejněno  Název - popis  Soubory ke stažení
 20.06.2018 Smlouva o poskytnutí dotace

pdf2. Smlouva.pdf

 12.10.2018 Smlouva SVK Žďársko  pdfSmlouva SVK Žďársko.pdf
 22.11.2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci  pdfVeřejnoprávní smlouva MVB.pdf
27.02.2019 Dodatek ke smlouvě o dílo 184/GDIK/2018

pdfDodatek ke smlouvě o dílo.pdf

pdfEvidenční list.pdf

pdfNové dodatek č. 1 Obec kpl.pdf

01.10.2019 Dohoda ke  změně katastrálního území obce Petráveč

pdfNávrh změny hranice obce.pdf

pdfVýkaz celkových výměr.pdf 

pdfDohoda o změně hranic obcí.pdf 

01.10.2019 Darovací smlouva - kompostéry pdfDarovací smlouva.pdf