Petráveč

 

Sraz rodáků a přátel obce

Obec Petráveč zve své občany na sraz rodáků a přátel obce neděli 28.6.2020.

V pátek 26.6.2020 se uskuteční setkání rodáku a přátel obce s hudbou před kulturním domem.

V neděli 28.6.2020 se uskuteční mše svatá u Kapličky od 11:00 hodin.

 
 

Autobusové spoje při uzavírce Františkova - Velké Meziříčí

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravní obslužnosti sděluje k akci „uzavírka sil. II/392 ul. Františkov ve Velkém Meziříčí“ následující:

Vyjádření oddělení dopravní obslužnosti je pouze k linkám a spojům zajištujícím závazek veřejné služby.

V uzavřených úsecích v současné době provozuje veřejnou osobní linkovou dopravu vnitrostátní (dále VLOD) dopravce:

ZDAR, a.s. (linky 840206)

Termíny uzavírky:

25. 5. – 7. 6. 2020 

Návrh řešení:

Objízdná trasa VM dále II/602, dále na křižovatku v obci Jabloňov na MK, dále po II/392 do Petrávče, („Petráveč, ,hájenka“  „Petráveč, ,rozc.“  „Petráveč,,U Lípy“ „Petráveč“ )

dále ve stávající trase (platí obousměrně) ( +8 km)

Spoj 23, 13, 15, 6,

Objízdná trasa VM dále II/602, dále na křižovatku v obci Jabloňov na MK, dále do Dolního Heřmanova  (+2 km)

Spoj 2, 5, 17, 19, 4, 10, 18, 20,

Zastávky „Petráveč, ,hájenka“  „Petráveč, ,rozc.“  „Petráveč,,U Lípy“ „Petráveč“ – nebudou po dobu uzavírky obluhovány.

Zastávka „Velké Meziříčí,Františkov“ a „Velké Meziříčí, ,lihovar“ bude dočasně přemístěna na zastávku „Velké Meziříčí, ,U Kozů“

pdf840206.pdf

 

Aktuální informace k nouzovému stavu

Opatření vlády 25.5.2020

pdfOpatreni vlady 25.5.2020.pdf

Sbírka zákonů č. 85

pdfsb085-20.pdf

Sbírka zákonů č. 84

pdfsb0084-2020.pdf

Sbírka zákonů č. 83

pdfsb083-20.pdf

Opatření vlády 

pdfOpatreni vlady_kopie_kopie_kopie.pdf

Sbírka zákonů č. 82

pdfsb082-20-AK.pdf

Sbírka zákonů č. 80

pdfsb080-20-AK.pdf

Sbírka zákonů č. 76

pdfsb076-20-AK.pdf

Sbírka zákonů č. 75

pdfsb075-20.pdf

Sbírka zákonů č. 74

pdfsb074-20.pdf

Sbírka zákonů č. 73

pdfsb073-20.pdf

Opatření vlády

pdfOpatreni vlady_kopie_kopie.pdf

Sbírka zákonů č. 72

pdfsb072-20-AK.pdf

Sbírka zákonů č. 70

pdfsb070-20-AK.pdf

Sbírka zákonů č. 69

pdfsb069-20.pdf

Doporučení pro obce k postupu při konání sňatečných obřadů od 20. dubna 2020

pdfPokyn_snatecne_obrady (003).pdf

Sbírka zákonů č. 66

pdfsb066-20-AK.pdf

Sbírka zákonů č. 65

pdfsb065-20-AK.pdf

Sbírka zákonů č. 62 

pdfsb062-20-AK.pdf

Mimořádné opatření k zajištění provozu všech orgánů veřejné moci a správních orgánů

 pdfmimořádné opatření - správní úřady.pdf

pdfSdělení k mimořádnému opatření - provoz úřadů.pdf

Sbírka zákonů 59

pdfsb059-20-AK.pdf

Sbírka zákonů 58

pdfsb058-20-AK.pdf

Změny mimořádných opatření 6.4.2020

pdf6.4.2020 MZDR 15190-2020-1 MO Zruseni-mimoradneho-opatreni-ze-dne-6.-3.-2020-k-prodeji-OOP-tridy-FFP3.pdf

pdf6.4.2020 MZDR 15190-2020-2 MO Ukonceni-mimoradneho-opatreni-ze-dne-30.-3.-2020-ke-kontaktnim-mistum-verejne-spravy-Czech-POINT_kopie.pdf

pdf6.4.2020 MZDR 15190-2020-3 MO-maloobchodni-prodej-a-prodej-sluzeb-v-provozovnach-1.pdf

pdf6.4.2020 MZDR 15190-2020-4 MO-omezeni-pohybu-osob-s-vyjimkami.pdf

pdf6.4.2020 MZDR 15190-2020-5 MO narizeni_k_vycleneni_luzek_v_krajich_a_hl._m._Praze.pdf

Sbírka zákonů č. 56

pdfsb056-20-AK.pdf

Ekokom - nakládání s odpadem

pdfsdělení.pdf

jpgEKOKOM_LETAK_PANDEMIE_A4NA SIRKU_SMALLSIZE.jpg

Prodloužení kontrol na vnitřních hranicích

pdfopatreni obecne povahy.pdf

Sbírka zákonů č. 54

pdfsb054-20.pdf

Sbírka zákonů č. 53

pdfsb053-20-AK.pdf

Jak nakládat s odpadem v koronavirové pandemii

pdfnakládání s odpadem.pdf

Sbírka zákonů č. 51

pdfsb051-20-AK.pdf

Sbírka zákonů č. 48

pdfsb048-20.pdf

Sbírka zákonů č. 46 - zákon o státním rozpočtu

pdfsb046-20-AK.pdf

Sbírka zákonů č. 47

pdfsb047-20-AK.pdf

Přestupky v nouzovém stavu

pdfPřestupky v nouzovém stavu - 24.3_upraveno_.pdf

Stanovisko NRC Coronaviry a pitná voda

pdfStanovisko_NRC_coronaviry_a_pitna_voda.pdf

Tisková zpráva MŽP

pdfTZ MZP_ohlašovacípovinnosti.pdf

pdfTZ MZP_prominutí úkonů.pdf

Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR k používání některých ochranných prostředků

pdfDoporučeníMZČR.pdf

pdfDoporuceniMZCR.pdf

pdfDoporuceniRR.pdf

pdfInformace_o_specialnich_strankach_HZS_CR.pdf

Usnesení Vlády ČR

pdfsb045-20-AK.pdf

Stanovisko totožnost a povinnosti 

pdf02-Stanovisko totožnost a povinnosti_001.pdf

Mimořádné opatření - doba pro seniory

pdfMimořádné-opatření-doba-pro-seniory.pdf

Metodika - lhůty v době trvání nouzového stavu

pdfMetodika - lhůty v době trvání nouzového stavu.pdf

Usnesení Vlády ČR

pdfsb042-20-AK.PDF

Usnesení Vlády ČR

pdfsb041-20.pdf

Usnesení Vlády ČR

pdfsb040-20.pdf

Rozhodnutí generálního ředitele HZS ČR pokyny a opatření obecné povahy související s nouzovým stavem 16.3.2020.

pdfOpatreni vlady_kopie.pdf

pdfOpatření obecné povahy.pdf

pdfPokyn ke konání zastupitelstev.pdf

pdfPokyn pro matriční úřady.pdf

pdfPriloha OOP_kopie.PDF

Změna opatření vlády 16.3.2020

pdfZmena opatreni vlady.pdf

Usnesení vlády ČR. 

pdfsb037-20-AK.PDF

Uzavření škol.

pdfInformace k nouzovému stavu.pdf

Další Usnesení vlády ČR a další dokumenty vydané MV v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem.

pdf1_Opatreni obecne povahy MV.pdf

pdfInformace Ministerstva spravedlnosti.pdf

pdfInformace Ministerstva vnitra.pdf

pdfInformace Ministerstva zemedelstvi.pdf

pdfOOP.pdf

pdfPriloha OOP.pdf

pdfsb032-20-AK.pdf

Usnesení vlády vydané v souvislosti s nouzovým stavem.

pdfsb033-20-AK.pdf

Aktualizovaná stanovisko ke konání zastupitelstev obcí v době nouzového stavu. 

pdfKoronavir - informace obcím v nouzovém stavu.pdf

Opatření obecné povahy 15.3.2020 - dočasně znovu zavádí ochranu vnitřních hranic České republiky.

pdfOpatreni vlady.pdf

pdfPriloha OOP.PDF

pdfsb0034-2020.pdf

pdfsb0035-2020.pdf

Informace MŠMT k vyhlášenému nouzovému stavu. 

pdfInformace k nouzovému stavu.pdf

pdfNOUZOVÝ STAV 12.03.2020.pdf

pdfInformace k nouzovému stavu_kopie.pdf

Aktuální upozornění týkaající se návratu občanů ze zahraničí. Informace o povinné karanténě, která platí pro všechny, kteří  se vrací z rizikových oblastí. 

https://www.kr-vysocina.cz/nutne-pokyny-k-povinne-karantene-pro-obcany-vracejici-se-ze-zahranici-nutne/d-4100417/p1=1013

pdf1 opatření obecné povahy.pdf

pdfMísta určená k překročení hranic.pdf

pdfZnovuzavedeni mimořádné opatření.pdf

 
 

Dopis MPSV

Dopis MPSV Jany Maláčové spojený s COVID-19 v oblasti zaměstnanosti, pojistných a nepojistných sociálních dávek.

pdf88979 - GŘ HZS.pdf

 
 

Výběrové řízení - pergola KD

Vypsáno výběrové řízení na pergolu u KD Petráveč.

pdfVýběrové řízení pergola KD.pdf

xlsxPETRÁVEČ - Pergola Slepý rozpočet.xlsx

pdfVIZUALIZACE.pdf

pdfPERGOLA - PŘÍČNÝ ŘEZ P - P.pdf

pdfPERGOLA - PZ 23 Pohled západní.pdf

pdfPERGOLA - PS 22 Pohled jižní.pdf

pdfPERGOLA - PS 21 Pohled severní.pdf

pdfOÚ PETRÁVEČ - Pergola SITUACE.pdf

pdfOÚ PETRÁVEČ - Pergola OU plech 2.NP.pdf

pdfOÚ PETRÁVEČ - Pergola OU plech 1.NP.pdf

doc30-19 OU PETRÁVEČ - Pergola STZ.doc

doc30-19 OU PETRÁVEČ - Pergola PZ.doc

doc30-19 OU PETRÁVEČ - Pergola PBŘS oprava.doc

doc30-19 OU PETRÁVEČ - Pergola D11D12.doc

 
 

Strana 1 z 5

« 1 2 3 4 5 »