Petráveč

 
 

Aktuální informace k nouzovému stavu

Sbírka zákonů č. 51

pdfsb051-20-AK.pdf

Sbírka zákonů č. 48

pdfsb048-20.pdf

Sbírka zákonů č. 46 - zákon o státním rozpočtu

pdfsb046-20-AK.pdf

Sbírka zákonů č. 47

pdfsb047-20-AK.pdf

Přestupky v nouzovém stavu

pdfPřestupky v nouzovém stavu - 24.3_upraveno_.pdf

Stanovisko NRC Coronaviry a pitná voda

pdfStanovisko_NRC_coronaviry_a_pitna_voda.pdf

Tisková zpráva MŽP

pdfTZ MZP_ohlašovacípovinnosti.pdf

pdfTZ MZP_prominutí úkonů.pdf

Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR k používání některých ochranných prostředků

pdfDoporučeníMZČR.pdf

pdfDoporuceniMZCR.pdf

pdfDoporuceniRR.pdf

pdfInformace_o_specialnich_strankach_HZS_CR.pdf

Usnesení Vlády ČR

pdfsb045-20-AK.pdf

Stanovisko totožnost a povinnosti 

pdf02-Stanovisko totožnost a povinnosti_001.pdf

Mimořádné opatření - doba pro seniory

pdfMimořádné-opatření-doba-pro-seniory.pdf

Metodika - lhůty v době trvání nouzového stavu

pdfMetodika - lhůty v době trvání nouzového stavu.pdf

Usnesení Vlády ČR

pdfsb042-20-AK.PDF

Usnesení Vlády ČR

pdfsb041-20.pdf

Usnesení Vlády ČR

pdfsb040-20.pdf

Rozhodnutí generálního ředitele HZS ČR pokyny a opatření obecné povahy související s nouzovým stavem 16.3.2020.

pdfOpatreni vlady_kopie.pdf

pdfOpatření obecné povahy.pdf

pdfPokyn ke konání zastupitelstev.pdf

pdfPokyn pro matriční úřady.pdf

pdfPriloha OOP_kopie.PDF

Změna opatření vlády 16.3.2020

pdfZmena opatreni vlady.pdf

Usnesení vlády ČR. 

pdfsb037-20-AK.PDF

Uzavření škol.

pdfInformace k nouzovému stavu.pdf

Další Usnesení vlády ČR a další dokumenty vydané MV v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem.

pdf1_Opatreni obecne povahy MV.pdf

pdfInformace Ministerstva spravedlnosti.pdf

pdfInformace Ministerstva vnitra.pdf

pdfInformace Ministerstva zemedelstvi.pdf

pdfOOP.pdf

pdfPriloha OOP.pdf

pdfsb032-20-AK.pdf

Usnesení vlády vydané v souvislosti s nouzovým stavem.

pdfsb033-20-AK.pdf

Aktualizovaná stanovisko ke konání zastupitelstev obcí v době nouzového stavu. 

pdfKoronavir - informace obcím v nouzovém stavu.pdf

Opatření obecné povahy 15.3.2020 - dočasně znovu zavádí ochranu vnitřních hranic České republiky.

pdfOpatreni vlady.pdf

pdfPriloha OOP.PDF

pdfsb0034-2020.pdf

pdfsb0035-2020.pdf

Informace MŠMT k vyhlášenému nouzovému stavu. 

pdfInformace k nouzovému stavu.pdf

pdfNOUZOVÝ STAV 12.03.2020.pdf

pdfInformace k nouzovému stavu_kopie.pdf

Aktuální upozornění týkaající se návratu občanů ze zahraničí. Informace o povinné karanténě, která platí pro všechny, kteří  se vrací z rizikových oblastí. 

https://www.kr-vysocina.cz/nutne-pokyny-k-povinne-karantene-pro-obcany-vracejici-se-ze-zahranici-nutne/d-4100417/p1=1013

pdf1 opatření obecné povahy.pdf

pdfMísta určená k překročení hranic.pdf

pdfZnovuzavedeni mimořádné opatření.pdf

 

Výběrové řízení - pergola KD

Vypsáno výběrové řízení na pergolu u KD Petráveč.

pdfVýběrové řízení.pdf 

pdfVIZUALIZACE.pdf

pdfPERGOLA - PŘÍČNÝ ŘEZ P - P.pdf

pdfPERGOLA - PZ 23 Pohled západní.pdf

pdfPERGOLA - PS 22 Pohled jižní.pdf

pdfPERGOLA - PS 21 Pohled severní.pdf

pdfOÚ PETRÁVEČ - Pergola SITUACE.pdf

pdfOÚ PETRÁVEČ - Pergola OU plech 2.NP.pdf

pdfOÚ PETRÁVEČ - Pergola OU plech 1.NP.pdf

doc30-19 OU PETRÁVEČ - Pergola STZ.doc

doc30-19 OU PETRÁVEČ - Pergola PZ.doc

doc30-19 OU PETRÁVEČ - Pergola PBŘS oprava.doc

doc30-19 OU PETRÁVEČ - Pergola D11D12.doc

 

Pohřebnictví

S ohledem na množící se dotazy jsme si dovolili zpracovat tiskovou zprávu k problematice pohřebnictví za současného nouzového stavu (v příloze).

Záležitost náš právník detailně konzultoval s MMR. (Tímto panu Mgr. Danielu Trtíkovi velmi děkuji za jeho aktivitu a za přípravu textu zprávy.) Výklady nejsou jednoznačné, ale pohřby považují nejen na MMR za velmi rizikové pro přenos infekce. Na razantní omezení pohřbů je proto i tlak ze strany některých krajských hygienických stanic.

Jistě však platí, že pohřby samotné (podle našeho názoru nikoliv smuteční hostiny a jiná následná setkání) jsou od počátku krize až do dnešního dne stále vyjmuty z omezujících opatření. Tedy nejen z úplného zákazu akcí, při kterých se setkávají lidé, ale i z limitu 30 osob.

Doporučuji proto neomezovat počet účastníků vlastního pohřbu. Také doporučuji nechat důstojně proběhnout rozloučení se zesnulým, případně i včetně obvyklého nesení a spuštění rakve do hrobu. Všem účastníkům by ale bylo vhodné doporučit, aby smuteční hosté ve větší míře nebyli v blízkém vzájemném kontaktu. Rovněž doporučuji, aby ostatní účastníky a částečně i sebe všichni přítomní chránili použitím kvalitní textilní roušky popř. jiným vhodným zakrytím dýchacích cest (samozřejmě včetně nosu) a dle možností třeba i použitím rukavic. Obřadu by se neměly účastnit osoby s respiračním onemocněním, nebo by alespoň měly stát opravdu opodál (při venkoví části smutečního obřadu). Obecně platí, čím větší odstupy mezi účastníky pohřbu, tím lépe. Pokud je nutné vzájemné přiblížení na velmi krátkou vzdálenost, pak je třeba alespoň omezit dobu takto strávenou na minimum. Blízké zesnulého bych si k tomu netroufal vybízet, ale další smuteční hosté by odstupy udržovat jistě mohli. Rizikové mohou být i objímání a kondolence s podáním ruky, je to těžké lidem v takové situaci zakázat, ale doporučit velmi blízký osobní kontakt opravdu nelze.

Myslím, že můžete tyto informace, resp. doporučení, citlivou formou předat pozůstalým, budete-li ve Vašem městě či obci pohřby v době trvání nouzového stavu řešit, případně i pohřební službě, duchovnímu či obřadníkovi. I v takové životní situaci je samozřejmě podstatné zajistit přiměřenou míru faktické ochrany účastníků.

Je to oblast, která je na zákazy a omezení velmi citlivá. Proto se nebudeme pouštět do dalších podrobností.

Děkujeme za pochopení.

Zdeněk Kadlec, ředitel krajského úřadu

 
 
 

Informace pro věřící

Římskokatolická farnost oznamuje, že pro věřící připravuje přímý přenos bohoslužeb z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí a to v neděli v 9:00 dopoledne a ve středu o slavnosti Zvěstování Páně v 18:00 večer.

Přístup bude možný přes internetové stránky farnosti Velké Meziříčí - www.farnostvm.cz
Zpravodaj ze života farnosti obdržíte v sobotu do svých schránek.
 
 
Děkuji a přeji vše dobré.

P. Pavel Šenkyřík, farář

 

Informace k nakládání s odpadem

Dovolujeme si doporučit vaší pozornosti stanovisko Státního zdravotního ústavu k nakládání s odpadem v době epidemie COVID-19 a sdělení MŽP k nakládání s ochrannými rouškami. Pro obce i odpadové firmy je důležité především, že domácnosti v karanténě (nebo domácnosti s potvrzeným onemocněním COVID-19) by měly svůj veškerý odpad (včetně použitých roušek a kapesníků) ukládat do pytlů a zavázané pytle odkládat výhradně do směsného komunálního odpadu, případně na místo, které určí obec. V tomto smyslu by měli být občané obce informováni.

Pro domácnosti, které nejsou v karanténě nebo nejsou přímo infekční se nic, ani v třídění odpadů, nemění.

Stanovisko SZÚ:
http://www.szu.cz/tema/prevence/stanovisko-narodniho-referencniho-centra-pro-hygienu-pudy-a-1

Doporučení MŽP:
https://www.mzp.cz/cz/news_20201903-Doporuceni-pro-nakladani-pouzitymi-osobnimi-ochrannymi-pomuckami

 

Informace a kontakty Covid 19

Informace k problematice nového koronaviru a jím vyvolaného onemocnění COVID - 19. 

pdfKHS.pdf

 

Strana 1 z 5

« 1 2 3 4 5 »