Petráveč

 

Opatření Covid 19

 Nařízení mimořádného opatření č. 6/2020

pdf332.pdf

V odkazech tiskové zprávy Kraje Vysočina:

Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě (28.7.2020)

Stát poslal na odměny v sociálních službách téměř 100 miliónů korun (28.7.2020)

Rada Kraje Vysočina schválila materiální dar pro Alzheimercentrum Jihlava (28.7.2020)

Kraj Vysočina vyplatí další motivační stipendia v učebních oborech. Ve druhém pololetí na ně dosáhlo 489 žáků (28.7.2020)

 

 

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 11.8.2020 od 7:30 do 16:30.¨

pdfeon_oznameni.pdf

 

Pozvánka na dětský den

Obec Petráveč zve své občany na dětský den.

Dětský den se uskuteční v neděli 30.8.2020 od 14:00 hodin.

Na fotbalové hřišti za kulturním domem se bude konat ukázka dravců. Po celé odpoledne bude pro děti připraven skákací hrad.

pdfdětský den.pdf

 
 
 

Nařízení KHS Větrný Jeníkov

Bohužel riziko nákazy novým koronavirem a tedy i riziko onemocnění COVID-19 nepominulo, v posledních dnech se naopak opět mírně zvýšilo. V našem kraji se objevilo nové ohnisko ve Větrném Jeníkově, dosud nepotvrzené podezření na onemocnění jsme zaznamenali i v Jihlavě a další případy mohou následovat.

Přeposílám vám pro informaci nařízení KHS k situaci ve Větrném Jeníkově (viz příloha).

S inspirací od pana Kamila Ubra, vedoucího OŠMS, vám všem posílám výzvu k odpovědnému chování. Doporučuji, abyste dle vašich individuálních uvážení a s ohledem na aktuální vývoj epidemiologické situace průběžně přijímali vhodná samoregulativní opatření, zejména tato:

  • sledovat dle možností aktuální informace o epidemiologické situaci z našeho kraje a z okolí bydliště, dále také z míst, kam cestujeme (příbuzní, výlety, dovolená),
  • vyloučit nebo alespoň zásadně omezit, pokud je to možné,  pracovní i soukromé cesty do míst, kde byl výskyt onemocnění zaznamenán (i ve stadiu podezření),
  • vyvarovat se blízkému kontaktu s osobami, které mají příznaky respiračního onemocnění, byly ve styku s nemocným COVID-19 nebo které navštívily místo výskytu tohoto onemocnění či jsou z jiného důvodu možnými přenašeči,
  • důsledně a důkladně si mýt ruce teplou vodou a mýdlem při využívání rizikových míst veřejného prostoru (zejména toalet, po kontaktu rukou se zábradlím, madly, klikami dveří), provádět častější dezinfekce rukou a předmětů, které jsou v častějším kontaktu s větším počtem osob,
  • pokud to je možné a přiměřené, upřednostňovat telefonickou, e-mailovou, videokonferenční komunikaci,
  • v případě projevů příznaků jakéhokoliv respiračního onemocnění a v případě zvýšené tělesné teploty zůstat doma a telefonicky konzultovat s lékařem,
  • podezření na onemocnění COVID-19 nebo významně zvýšené riziko takového onemocnění vyplývající např. z blízkého kontaktu s nakaženou osobou nebo z existence příznaků, dále též případně nařízenou karanténu hlásit neprodleně telefonicky zaměstnavateli,
  • při osobní komunikaci zejména s veřejností a externími partnery dodržovat v rámci možností bezpečnou vzdálenost (min. 1,5 až 2 m),

-      v rizikových situacích se neostýchat používat roušku jako základního prostředku částečné ochrany vlastní i částečné ochrany osob v okolí.    

Tato opatření nejsou povinná, jde o doporučení k odpovědnému chování. Každá a každý z nás nechť průběžně posuzuje rizika a přiměřeně jim čelí, a to jak s ohledem na sebe sama, tak s ohledem na klienty úřadu, kolegyně a kolegy a další osoby.

Zaměstnankyním a zaměstnancům zařazeným do OŠMS se omlouvám za duplicitu, pan vedoucí mne inspiroval k oslovení celého úřadu.

Prosím, noste s sebou v kapse, kabelce či tašce roušku k operativnímu použití v případě potřeby.

Děkuji všem za pochopení.

Zdeněk Kadlec
ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina

 

Poděkování obyvatelům kraje

Vážená paní primátorko, vážená paní starostko, vážený pane starosto,

v příloze si Vám, obyvatelům vašich měst a obcí, zdravotníkům, hasičům i policistům dovoluji zaslat poděkování za zvládnutí těžké zkoušky a přání vydařeného léta. Formu předání všem Vám nechávám na zvážení.

Děkuji Vám a přeji pěkné dny.

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

pdfBehounek_hejtman.pdf

 
 
 

Strana 1 z 4

« 1 2 3 4 »