Aktuality

Tříkrálová sbírka 2021

Milí občané, 

 

aktuální situace nedovoluje tradiční koledování. 

 

Pokud chcete již nyní podpořit Oblastní charitu Žďár nad Sázavou v její činnosti, 

 

zašlete finanční příspěvek na Tříkrálový účet 

 

66008822/0800, variabilní symbol: 77706800 

 

 

podrobnosti finančního příspěvku prostřednictvím webových stránek www.zdar.charita.cz 

Děkujeme!