Celkové vyúčtování V+S za rok 2017

Celkové vyúčtování vodného a stočného za rok 2017.

pdf1715_18.pdf

pdf1715_18-1.pdf