Informace FÚ

Informační letáky pro poplatníky daně z nemovitých věcí týkající se informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2018 a informací k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí v letošním roce. 

pdfMF-Inf10_11.pdf

pdfMF-Inf15_9.pdf