Valná hromada SVK Žďársko

Podklady pro valnou hromadu SVK Žďársko, která se koná dne 28.3.2018 v 9:00 hodin. 

pdf1.Pozvánka - Valná hromada.pdf

pdf2.dopis.pdf

pdf3.závěrečný účet a hospodaření SVK Žďársko.pdf

pdf4.seznam dokladů.pdf

pdf4.audit - zpráva o výsledku přezk. hospodaření.pdf

pdf5.návrh rozpočtu na rok 2018.pdf

pdf6.střednědobý výhled na rok 2019-2022.pdf

pdf7.seznam obcí na příspěvky 2018.pdf

pdf8.Stanovy SVK ZR - nové znění.pdf

pdfinvestice 2017.pdf

pdfvýkaz o změnách vlastního kapitálu.pdf

pdfvýkaz peněžní toky.pdf

pdfvýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.pdf

pdfvýkaz příloha.pdf

pdfvýkaz rozvaha.pdf

pdfvýkaz zisku a ztráty.pdf