Oznámení zahájení územního řízení

 Oznámení zahájení územního řízení. Silnice II/360 Velké Meziříčí obchvat JV.

pdf4696-2018_Územní_řízení-oznámení_o_zahájení-bez_jednání.pdf