Známky na popelnice 2018

Známky na popelnice na rok 2018 budou k vyzvednutí v úředních hodinách obce Petráveč v KD.