Dopis obcím SVK Žďársko

Svazek obcí Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko oznamuje, že schválený rozpočet 2017, schválený závěrečný účet 2016, schválená rozpočtová opatření 2017 jsou zveřejněná v elektronické podobě na webových stránkách svazku www.svkzdarsko.cz v záložce Dokumenty. 

Uvedené dokumenty v listinné podobě jsou k nahlédnutí v kanceláři SVK Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou. 

pdfdopis obcím SVK Žďársko.pdf