Vyhlášení platnosti KŮ

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu.

pdf56978607010_746_OO12016_obnova511.pdf