Státní pozemkový fond

Státní pozemkový fond

Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) v k. ú. Petráveč. 

pdfSPU_490528_2017_520100_Morkus.pdf

pdfSestava_rozdelovniku.pdf