Oznámení obci o dokončení obnovy katastálního operátu

Oznámení obci o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí.

pdf53257689010_746_OO12016_obnova311.pdf