Usnesení 23 / 2017

Usnesení zastupitelstva obce Petráveč ze dne 23.8.2017 za schůze zastupitelstva obce v 18:30 hodin za účasti veřejnosti.

pdfusnesení 23-2017.pdf