Změna bonity půdy

Oznámení o vyložení změn mapy bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) pro katastrální území Petráveč.

pdfNavrh_zmen_mapy_BPEJ_pro_k._u._Petravec.pdf

pdfSPU_369408_2017_520100_Morkus.pdf