Aktualizace BPEJ

Oznámení o zahájení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) na části katastrální úřad Petráveč.

pdfSPU_269243_2017_520100_Morkus.pdf