E.ON upozornění

Společnost E.ON každoročně navyšuje objem finančních prostředků do obnovy a posílení distribučního zařízení elektrické energie, čímž aktivně zajišťuje podmínky pro stále rostoucí požadavky zákazníků. 

V obci Petráveč, zrealizujeme v průběhu července - září 2017 rozsáhlou investiční akci v hodnotě 1,43 mil. Kč, kdy dojde k rozsáhlé rekonstrukci sítě nízkého napětí.

pdfInvestiční akce_Petráveč_7-9_2017.pdf