Zpráva o výsledku hospodaření obce Petráveč za rok 2016

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petráveč za rok 2016 a závěrečný účet obce Petráveč za rok 2016.

pdfZpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petráveč za rok 2016.pdf

pdfZávěrečný účet za rok 2016.pdf