Petráveč

Úspory energií kulturního domu v obci Petráveč

Úspory energií kulturního domu v obci Petráveč. 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. 

Součástí opatření bude zateplení obálky budovy a výměna stávajícího zdroje vytápění na tuhá paliva za elektrické tepelné čerpadlo. Realizací projektu dojde ke snížení energeticé náročnosti veřejné budovy. 

jpgKD Petráveč.jpg

 
 
 

Dětský den - výlet

Pozvánka na dětský den.

Obec Petráveč zve své občany na výlet v rámci dětského dne. Výlet se uskuteční v sobotu 9. 6. 2018.

Závazné objednávky provádějte na tel. čísle 737 484 704 u Martiny Kratochvílové do 31. 5. 2018.

pdfdětský den.pdf

 
 
 

Celkové vyúčtování V+S za rok 2017

Celkové vyúčtování vodného a stočného za rok 2017.

pdf1715_18.pdf

pdf1715_18-1.pdf

 
 

Informace FÚ

Informační letáky pro poplatníky daně z nemovitých věcí týkající se informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2018 a informací k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí v letošním roce. 

pdfMF-Inf10_11.pdf

pdfMF-Inf15_9.pdf

 

Veřejná vyhláška FÚ

Veřejná vyhláška, ode dne 27.04.2018 do dne 28.05..2018 je na všech územnch pracovištích Finančního úřadu pro Kraj Vysočina zpřístupněň k nahlédnutí hromadný předpisný seznam. 

pdf00304013_dne_0515_1800852504.pdf

 

Strana 1 z 2

« 1 2 »